HAFTALIK YUMURTA FİYATI

KAYTAŞ  YUMURTA 30.11.2009 ile 06.12.2009 ARASI
YUMURTA CİNSİ FİYATI

Sarı Duble Yumurta

0,193TL

Sarı Eski Ana Yumurta

0,192TL

Beyaz Duble Yumurta

0,185TL

Beyaz Eski Ana Yumurta

0,183TL

Yeni Ana Yumurta

0,177TL

Yarka Yumurta

 0,166TL 

Piliç Yumurta 

 0,154TL

Kılavuz Yumurta 

 0,138TL